Chương trình Hỗ trợ Cho thuê Khẩn cấp Quận Houston-Harris

Thành phố Houston và Quận Harris đang làm việc cùng nhau để cung cấp 159 triệu đô la tiền thuê nhà và hỗ trợ tiện ích cho các gia đình đang gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Các quỹ sẽ được phân phối bởi hai cơ quan với thành lập kinh nghiệm trong việc giúp đỡ những người có nhu cầu: BakerRipley và Tổ chức từ thiện Công giáo của Tổng giáo phận Galveston-Houston.

Giới thiệu về Chương trình

Chương trình Hỗ trợ Cho thuê Houston-Harris có sẵn cho những người thuê nhà trong Quận Harris hoặc Thành phố Houston, những người đã bị ảnh hưởng tài chính bởi đại dịch COVID-19, những người đang gặp phải tình trạng bất ổn về nhà ở và có thu nhập hộ gia đình bằng hoặc dưới 80% Thu nhập Trung bình của Gia đình Trong Khu vực.

Bất kỳ tài sản cho thuê nào trong Thành phố Houston hoặc Quận Harris đều có thể tham gia. Chủ nhà quan tâm đến việc đăng ký tài sản của họ sẽ cần phải đăng ký tài sản của họ và đồng ý với các điều khoản của chương trình.

Ghi danh chủ nhà và đơn xin thuê nhà đang mở!

Cách đăng ký

Nếu bạn cần hỗ trợ tiền thuê nhà quá hạn, hãy nhấp vào bên dưới và tìm kiếm chủ nhà của bạn. Nếu chủ nhà của quý vị không đăng ký, khuyến khích họ đăng ký tại houstonharrishelp.org/landlords. Bạn sẽ có thể nộp đơn ngay cả khi chủ nhà của bạn chọn không tham gia.

Nếu đơn đăng ký được chấp thuận, người thuê nhà và chủ nhà sẽ được thông báo qua email.

Đăng ký ngay

Bạn có câu hỏi không?

Vui lòng gọi đường dây nóng của chúng tôi theo số 832-402-7568.

Giờ tổng đài 9 giờ sáng - 6 giờ chiều Thứ Hai-Thứ Sáu, 10 giờ sáng - 2 giờ chiều Thứ Bảy

Bạn cũng có thể truy cập trang Câu hỏi thường gặp của chúng tôi để tìm thêm thông tin

Thêm câu hỏi thường gặp

Danh mục chủ nhà

Người thuê nhà có thể tìm kiếm và chọn chủ nhà của họ từ Danh mục Chủ nhà Tham gia. Nếu chủ nhà của quý vị không đăng ký, khuyến khích họ đăng ký tại houstonharrishelp.org/landlords.

Tài nguyên

Để biết thêm thông tin và tài nguyên liên quan đến COVID19, bao gồm trợ giúp tìm kiếm thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và các hỗ trợ khác, vui lòng tham khảo trang Tài nguyên của chúng tôi.

Trợ giúp cho các gia đình đang gặp khó khăn trong đại dịch

Đến ngày 7 tháng 7 năm 2021:

Đơn đăng ký đã gửi
Hỗ trợ cho thuê cho các gia đình đủ điều kiện
Gia đình đã giúp đỡ